1. Qwiek support
  2. Qwiek.up
  3. Qwiek.connect en overige accessoires

Hoe plan ik een afspraak in voor een beeldbelgesprek?

In dit artikel lees je hoe je via de Qwiek.up en de Qwiek.connect een beeldbelgesprek kan inplannen met familie en/of vrienden.

Plan een afspraak met de familie voor een beeldbelgesprek. Om als familie te kunnen deelnemen aan het gesprek is een gesprekscode nodig. Deze code is het serienummer van de Qwiek.up. De gesprekscode is dus uniek voor elke Qwiek.up. De gesprekscode verandert niet, de familie kan deze elke keer gebruiken om verbinding te maken. 

Tip! om het doorsturen van de juiste gegevens naar de familie te vergemakkelijken, hebben we een e-mail template opgesteld. In onderstaande instructies lees je stap-voor-stap hoe je dit kunt gebruiken.

Stap 1: download de informatieve e-mail voor familie

Download de informatieve e-mail voor familie en open deze op je computer. 
Download informatieve e-mail voor familie

Stap 2: controleer het serienummer van je Qwiek.up

Controleer het serienummer van je Qwiek.up. Dit vind je op de binnenkant van de linkerpoot van je Qwiek.up.

QU-serienummerStap 3: vervang de tekst in de informatieve e-mail voor familie

Vervang in de e-mail tekst [gesprekscode] door het serienummer van je Qwiek.up. Dit begint met 'QU' en wordt gevolgd door 12 cijfers.

Let op! Verwijder hierbij de haakjes “[ ]”.

Vervang in de tekst [datum gesprek] door de door jouw voorgestelde of afgesproken datum voor het videogesprek.

Stap 4: verstuur de e-mail naar familie

Kopieer de tekst naar een nieuwe e-mail en verstuur deze naar de familie.

Tip: de tekst is kort gehouden zodat je deze indien gewenst ook als een Whatsapp bericht kunt versturen.