1. Qwiek support
 2. Qwiek.up
 3. Veiligheid- en productspecificaties

Veiligheidsinstructies en technische specificaties Qwiek.up

In dit document vind je de veiligheidsinstructies voor de Qwiek.up. Deze staan ook in de Qwiek.up handleiding.

Algemeen

 • QU-technische specificaties handleiding Er zijn belangrijke gebruiksinstructies. Lees deze (bijgeleverde) veiligheidsvoorschriften/handleiding  aandachtig door vóór gebruik van de Qwiek.up.
 • Controleer voordat je de stekker in het stopcontact steekt of de benodigde stroomtoevoer voor de Qwiek.up overeenkomt met de netspanning. Op het productlabel, dat is opgenomen op de linkerpoot van de Qwiek.up, lees je onder ‘Stroomtoevoer’ wat deze moet zijn.
 • Laat de Qwiek.up na gebruik 2 tot 5 minuten afkoelen voordat je hem verplaatst.
 • De Qwiek.up maakt gebruik van een projector. Harde schokken of stoten kunnen de lamp van
  de projector beschadigen. Verplaats de Qwiek.up daarom altijd voorzichtig en vermijd schokken
  (bijvoorbeeld bij het passeren van drempels of bij het verplaatsen van de Qwiek.up over (buiten)tegels).
 • Kijk niet in het licht van de projectorlamp als de Qwiek.up aanstaat. Het felle licht kan je ogen
  beschadigen.
 • Blokkeer het licht van de projectorlamp niet als de Qwiek.up aanstaat. Hierdoor wordt de Qwiek.up te warm, waardoor het materiaal kan smelten, brand kan ontstaan en mensen brandwonden kunnen oplopen.
 • Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de Qwiek.up komen. Deze kunnen
  gevaarlijke spanningspunten raken en kortsluiting veroorzaken in de onderdelen, waardoor brand
  of een elektrische schok kan ontstaan. Schakel de Qwiek.up direct uit wanneer hij toch nat of
  vochtig wordt, of als er vreemde voorwerpen in de Qwiek.up belanden.
 • Gebruik de Qwiek.up niet als deze fysiek beschadigd of vervormd is. Fysieke schade of vervorming
  wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door: vallen, openen, demonteren, buigen, doorboren, verbranden, vervormen, pletten, beschilderen of het apparaat verwarmen.
 • Controleer na gebruik van de Qwiek.up of hij voldoende is afgekoeld voordat je de stekker uit het
  stopcontact haalt. Zolang het lampje op de Qwiek.up blijft knipperen, is hij nog bezig om af te koelen.
 • QU-technische specificaties elektriciteitWaarschuwing! Gevaarlijke elektische spanning binnen de behuizing van het Qwiek product.

Plaatsing

 • Gebruik de Qwiek.up niet in de volgende omstandigheden, om het risico op elektrische schokken en brand te verminderen:
  • in vochtige omgevingen
  • in gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil
  • in de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert
  • in direct zonlicht.
 • Gebruik de Qwiek.up niet op plaatsen waar brandbare of explosieve gassen in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn. Dit omdat de projectorlamp zeer warm wordt en deze gassen kan laten ontsteken.
 • Verplaats de Qwiek.up altijd in een rechtopstaande positie, zoals bij een projectie op een plafond. Dit om het omvallen en beschadigen van de Qwiek.up tijdens transport te voorkomen.
 • Sla een Qwiek.up nooit op in extreem warme, koude of vochtige omgevingen. De omgevingstemperatuur dient binnen het bereik van 5-40 °C te liggen, met een relatieve luchtvochtigheid van 10%-85%.

Ventilatie

 • Zorg voor voldoende ventilatie. Houd een halve meter vrij rondom de Qwiek.up, met name aan de zijkanten.
 • Plaats nooit een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een doos, over de Qwiek.up als deze in gebruik is.
 • Blokkeer de ventilatieopeningen van de Qwiek.up niet. Dit kan het product oververhitten en schade aanbrengen aan de omgeving. 

Onderhoud en reparatie

 • Verwijder nooit de behuizing van het apparaat, om een elektrische schok te voorkomen.
 • Laat onderhoud en reparatie over aan een medewerker van Qwiek. 

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden van Qwiek producten vind je op onze website. www.qwiek.eu/garantievoorwaarden

Disclaimer

Op dit Qwiek product is onze disclaimer van toepassing: www.qwiek.eu/disclaimer

Productspecificaties

Afmeting (LxBxH) 43 x 43 x 84 cm


Gewicht 29 kg


Stroomtoevoer 100-240V~, 50/60Hz, 2.0A


Vermogen max. 250 Watt


Lichtopbrengst 3700 ANSI-lumen


Instructies met betrekking tot afvalverwerking (WEEE-richtlijnen)

QU-technische specificaties afval

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het afval wanneer je het niet langer gebruikt. Lever het product in bij een organisatie die zorgdraagt voor het recyclen van technische apparatuur, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

CE conformiteitsverklaring

Wij, Qwiek BV, verklaren hierbij dat de Qwiek.up v7 voldoet aan de essentiële richtlijnen van Low Voltage Directive - 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) - 2014/30/EU, Radio Equipment Directive (RED) - 2014/53/EU en Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) - 2011/65/ EU. Een ondertekende conformiteitsverklaring kan indien gewenst worden opgevraagd bij Qwiek.